Udskriv denne side

Ordinær generalforsamling, den 14-02-2022

Der afholdes ordinær generalforsamling 23-02-2022 kl.: 19:30 - 22:00 i multilokalet på Sundhedscenteret, Biografgade 3, 8900 Randers .

Dagsorden er ifølge lokalforeningens vedtægter. Husk at medbringe medlemsbevis

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangsår

3) Godkendelse af regnskab 2021

4) Behandling af ethvert indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år

6 Valg af bestyrelse, der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer

7) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der skal vælges en 1. og 2. suppleant

8) Valg af en kritisk revisor

9) Eventuelt