Udskriv denne side

Ordinær generalforsamling, den 14-02-2018

Der afholdes ordinær generalforsamling kl.: 19:30 - 21:30 i multilokalet på Sundhedscenteret, Biografgade 3, 8900 Randers.

Dagsorden er ifølge lokalforeningens vedtægter.  Husk at medbringe medlemsbevis

Dagsorden

1)  Valg af dirigent

2)  Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år

3)  Godkendelse af regnskab 2017

4)  Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før  generalforsamlingens afholdelse

5)  Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år

6  Valg af bestyrelse, der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer

7)  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der skal vælges en 1. og 2. suppleant

8)  Valg af en kritisk revisor

9)  Eventuelt